top of page

Fysioterapia

Image by Sincerely Media

Fysioterapiassa käytän kaikkea sellaista osaamistani sekä menetelmiä, joiden käyttö on perusteltua fysioterapeuttisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Fysioterapiauokio kanssani käsittää pääasiassa manuaalista terapiaa sekä liiketerapeuttista- harjoittelua ja ohjausta, mutta siihen voi tilanteen edellyttämällä tavalla kuulua myös esimerkiksi ns. somaattisesti herkkää kehotietoisuusohjausta sekä toisaalta voimaharjoittelua.

 

Erityisosaamisaluettani ovat kuitenkin sellaiset fyysistä toimintakykyä haittaavat ongelmat, joihin ei saada kestävää ratkaisua yksinään esimerkiksi nousujohteisella terapeuttisella harjoittelulla tai tavanomaisemmalla manipulatiivisella käsittelyllä, vaan joissa kehon liikkeen- ja asennonhallinnan "pohjavirettä" tulee ikäänkuin säätää uudelleen. 

 

Tällaisissa ongelmissa tulee huomioida tapa, jolla keho valmistautuu liikkeeseen ennen kuin se liike edes toteutuu sekä siihen vaikuttava laajempi psykofyysinen ulottuvuus. Esimerkiksi kipu erilaisissa liikkeissä voi johtua osaltaan traumaperäisestä jännityksestä, jolla keho epäsulavasti valmistautuu liikkeeseen.

 

Osaamiseni somaattisesti herkissä Rolfing ja Somatic Experiencing menetelmissä auttaa minua virittäytymän herkästi asiakkaitteni tarpeille myös fysioterapian kontekstissa, jolloin pystyn auttamaan heitä paremmin edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa. 

Fysioterapiatapaamiseen kuuluu keskustelu tavoitteista, haastattelu, tutkiminen sekä varsinaiset toimenpiteet. Fysioterapeuttisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää usein jonkinlaista prosessia sekä sen eri vaiheissa perustellusti valikoitujen menetelmien käyttöä, mutta sen ei aina tarvitse tarkoittaa kuitenkaan lukuisia käyntejä yksittäisellä fysioterapeutilla.

 

Asiakkaitteni kanssa työkennellessäni saammekin usein heidän oireisiin merkittävää helpotusta sekä heidän onglelmansa hallintaan jopa 1--3 kerralla. Käynteihin kuuluu luonnollisesti myös tarpeen mukainen ohjaus prosessin jatkon tueksi. 

bottom of page