top of page

Jussi

Certified Rolfer®️, Somatic Experiencing Practitioner (SEP), fysioterapeutti (AMK), koulutettu hieroja 

 

 

Olen Suomen ensimmäinen ja ainoa rolfaaja sekä ensimmäinen Somatic Experiencing -harjoittaja. Olen pitkään ollut kiinnostunut ihmiskehon saloista, mutta vasta Rolfingin kautta löytyi suurempi henkilökohtainen tarkoitus tälle kiinnostukselle. Menetelmän filosofia puhutteli minua alusta lähtien ja päätös tulla rolfaajaksi tapahtuikin jo ensi kerran asiasta kuullessani. Rolfingin opiskeluun kuuluu oman kehon valmiuksien työstäminen, jonka myötä opin ymmärtämään kokemuksellisuuden tärkeää merkitystä muita autettaessa. Rolfingissa minua kiehtookin se tapa, jolla terapeutin yhteys omaan kehoon toimii ikäänkuin väylänä sekä ymmärtää asiakkaan tilaa, että välittää tämän kehoon toivotunlainen vaikutus.

 

Tähän liittyy myös primitiivisellä tasolla aistitun informaation hyödyntäminen osana terapiaa, minkä avulla asiakkaan keho voi tuottaa muutokseen johtavan vasteen sisältäpäin ilman varsinaista manipulointia. Kehon todellinen eheäksi tuleminen edellyttää kaikkien sen järjestelmien oikein koordinoitua yhteistoimintaa. Konventionaalisissa menetelmissä terveyden tai toimintakyvyn ongelmia on perinteisesti lähestytty näiden järjestelmien häiriöiden näkökulmasta. Rolfingin keskiössä on kuitenkin tapa, jolla keho aistihavaintojen pohjalta organisoi sisäistä toimintaansa tarkoituksena mukautua kehon ulkopuolisiin olosuhteisiin.

 

Toisin sanoen tehtäväni on fasilitoida eheytymistä työstämällä tapaa, jolla asiakas havainnoi ympäristöänsä. Havainnointiin kuuluu myös ympäristön aistiminen kosketuksen ja paineen kautta, johon Rolfingin manuaalisella käsittelyllä vaikutetaan. Toisaalta psykologisten tekijöiden sekä traumahistorian merkitys on suuri siinä, miten aistien avulla saatu informaatio koordinoituu hermojärjestelmässä. Sen takia Somatic Experiencing -kehotraumaterapia on ollut työskentelylleni luonnollinen jatke, jonka avulla pystyn vastaamaan asiakkaideni tarpeisiin kokonaisvaltaisemmin.

 

Rolfing- ja Somatic Experiencing -menetelmien viisaudesta on erityistä hyötyä tilanteissa, joissa kehon toiminnan ”pohjavire” on pielessä ja kehon valmiutta erilaisia toimintoja varten sekä alttiutta erilaisille reaktioille tulee sen takia ikäänkuin ohjelmoida uudelleen. Tämä on mielestäni tärkeä ja heikosti huomioitu ”terveyden osa-alue”, jonka koen henkilökohtaiseksi erityisosaamisekseni.  

9B9A1054.jpg
bottom of page